جستجو

مقالات ویژه

دسته بندی ها

دومین همایش جامع گوارش و کبد

دومین همایش جامع گوارش و کبد از تاریخ دوشنبه 20 شهریورماه الی پنجشنبه 23 شهریورماه در سالن همایش رازی
دانشگاه علوم پزشکی ایران از ساعت 8 صبح لغایت 16:30 دقیقه برگزار میگردد. گروه هدف این همایش پزشکان
عمومی، متخصصین جراحی عمومی، بیماریهای داخلی، پزشکان فوق تخصص گوارش و کبد بالغین، متخصصین زنان و
زایمان، پزشکان فوق تخصص خون و سرطان بالغین و دکترای علوم تغذیه میباشد. شایان ذکر است که این همایش دارای
حداکثر امتیاز بازآموزی 20 برای گروههای هدف میباشد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در این همایش، به آدرس www.scienceglob.ir مراجعه فرمایید.