محصولات روژان

محصولات

روتاف

روتاف

پیش داروی تنوفوویر، ضدویروس هپاتیت B

روفاکسیم

درمان روده تحریک پذیر به همراه اسهال و بهبود علائم انسفالوپاتی کبدی

سووداک

درمان بسیار سادۀ هپاتیت C

 

روجیانز

تعديل کننده سیستم ایمنی

 

روجیانز

تعديل کننده سیستم ایمنی

روتاف (کپی)

کاهش ميزان ویروس هپاتیت B در بدن ROTAF Tenofovir alafenamide (fumarate) 25 mg پیش داروی تنوفوویر، ضدویروس هپاتیت B توقف تکثیر HBV ، مهارکننده نوکلئوتیدی ترانسکریپتاز معکوس (NtRTI) اشکال دارویی قرص خوراکی روکش دار زرد رنگ و گرد 25 میلی گرمی در بسته بندی 30 تایی (قوطی پلی اتیلنی) حروف TAF و عدد 25 در طرفین قرص حک شده اند. موارد ­

روتاف

کاهش ميزان ویروس هپاتیت B در بدن ­

روفاکسیم

درمان روده تحریک پذیر به همراه اسهال و بهبود علائم انسفالوپاتی کبدی

سووداک

درمان بسیار سادۀ هپاتیت C

محصولات