تایید اصالت

 

 

با سپاس از تهیه فرآورده سووداک از شما

لطفا با استفاده یکی از دو روش ذیل به بررسی اصالت فرآورده تهیه شده اقدام بفرمایید.
۱- کلیک بر روی لینک  تایید اصالت
۲- اسکن تصویر با استفاده از نرم افزارهای بارکد خوان