•  راهنمای خلاصه برای درمان هپاتیت C در ایران با استفاده از داروی سووداک (Sovodak®)

  پژوهشکده بیماریهای گوارش و کبد – دانشگاه علوم پزشکی تهران
  (زمستان ۱۳۹۵)

  مقدمه:

  - هپاتیت C ژنوتیپهای مختلف دارد
  - در ایران ژنوتبپهای ۱ و ۳ شایع هستند که با شیوع حدودا ۶۰% و ۴۰% دیده میشوند.

  تشخیص:

  - HCV RNA PCR مثبت – چه کیفی (مثبت-منفی) چه کمی (شمارش ویروسی)
  - HCV Ab (چه ELISA چه RIBA) لزوما به معنای عفونت فعال نیست و بایستی حتما با HCV RNA تایید شود.

  اقدامات قبل از شروع درمان:

  - تعیین اینکه بیمار سیروز دارد یا خیر.
  o گاهی سیروز واضح است (مثلا وجود آسیت)
  o اگر بیمار سیروز واضح نداشته باشد فایبرواسکن بهترین روش تشخیصی است. عدد ۱۲ KPa یا بیشتر به معنای سیروز است.
  o اگر فایبرواسکن در دسترس نباشد یا بیمار مشکل هزینه داشته باشد میتوان بیمار را غیر سیروزی فرض کرد اگر پلاکت بیشتر از ۱۵۰,۰۰۰ باشد و ALT هم بیشتر از AST باشد.
  o نمونه برداری کبد لزومی ندارد

  - بررسی کارکرد کلیه
  o تست creatinine به تنهایی کافی است. اگر creatinine کمتر از ۲٫۵ الی ۳ باشد میتوان درمانهای زیر را براحتی استفاده نمود. در غیر اینصورت بیمار را به مراکز تخصصی ارجاع دهید.

  - بررسی تداخلات دارویی
  o تنها دارویی که تداخل بسیار جدی دارد Amiodarone است.
  o به قسمت تداخل دارویی مراجعه کنید
  o سایت http://hep-druginteractions.org/checker بسیار مفید است

  - شمارش ویروسی و تست ژنوتیپ
  o اگر از داروی سووداک (®Sovodak) استفاده میشود الزامی نیست و در تعیین مسیر درمانی نقشی ندارد ولی در صورت توانایی مالی بیمار بهتر است انجام شود.

  - بررسی عفونت همزمان با ویروس هپاتیت B
  o بررسی HBsAg کافیست. در صورت مثبت بودن به الگوریتم مربوطه مراجعه شود

  درمان:

  - درمان برای تمام ژنوتیپ ها یکسان است (۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶) به همین دلیل نیازی به چک کردن ژنوتیپ نیست

  - درمان بیمار غیر سیروز
  o سووداک (®Sovodak) روزی یک قرص به مدت ۸۴ روز (۱۲ هفته)

  - درمان بیمار سیروز
  o سووداک (®Sovodak) روزی یک قرص به مدت ۱۶۸ روز (۲۴ هفته)
  یا
  o سووداک (®Sovodak) روزی یک قرص به مدت ۸۴ روز همزمان با ریباورین
  o اگر وزن بیمار کمتر از ۷۵kg است روزانه ۵ قرص ریباورین ۲۰۰mg (2 عدد صبح، ۳ عدد شب)
  o اگر وزن بیمار ۷۵kg یا بیشتر است روزانه ۶ قرص ریباورین ۲۰۰mg (3 عدد صبح، ۳ عدد شب)
  o ریباورین در بیماران تالاسمی، نارسایی کلیه، یا کم خونی شدید توصیه نمیشود

  پیگیری حین درمان:

  - اگر از ریباورین استفاده میشود هموگلوبین بیمار در هفته های ۲ و ۴ و هر ۴ هفته تا پایان درمان چک شود
  o در صورت افت هموگلوبین به زیر ۹ ریباورین قطع شده و درمان از ۸۴ روز به ۱۶۸ روز تبدیل شود.

  - حداقل پیگیری:
  o در صورت اطمینان از مصرف صحیح دارو پیگیری حین درمان لازم نیست

  - پیگیری پیشنهادی بر حسب شرایط مالی و روانی بیمار:
  o هفته ۴:
  o پرسش در مورد عوارض احتمالی دارو
  o بررسی HCV RNA PCR کیفی یا کمی
  • ارزشی از نظر تعیین مسیر درمان ندارد
  • منفی بودن آن در کاهش اضطراب بیمار بسیار موثر است
  • مثبت بودن آن میتواند نمایانگر عدم مصرف صحیح دارو باشد
  • مثبت بودن آن نمایانگر عدم پاسخ به درمان نیست
  o بررسی AST, ALT
  • نرمال شدن آن در کاهش اضطراب بیمار موثر است
  • در صورت افزایش بیش از دو برابر به موارد دیگر مانند مصرف الکل یا هپاتیت B فکر شود.
  o بررسی creatinine
  • افزایش آن به دلایل غیر مرتبط با دارو (مثلا بروز نارسایی کلیه در بیمار دیابتی) اگر creatinine بیشتر از ۲٫۵ الی ۳ شود ممکن است نیاز به قطع دارو داشته باشد.

  o هر ۴ هفته تا پایان درمان:
  o پرسش در مورد عوارض احتمالی دارو
  o بررسی AST, ALT, creatinine

  تعیین پاسخ به درمان:

  - ۱۲ هفته پس از پایان درمان HCV RNA PCR کیفی یا کمی چک شود
  o تست باید از حساسیت بالا برخوردار باشد (Lower Limit of Detection, LLD < 25 IU/mL)
  o در صورت در دسترس نبودن تست حساس، آزمایش ۲۴ هفته پس از پایان درمان انجام شود.
  o در صورت منفی بودن گفته میشود بیمار به SVR رسیده است (Sustained Viral Response) که به معنای پاسخ به درمان است
  o در صورت مثبت بودنPCR شکست درمان محسوب میشود و بایستی پس از تکرار PCR و اطمینان از مثبت بودن آن، بیمار را به مراکز تخصصی ارجاع دهید.

  پیگیری پس از پایان درمان:

  - پیشنهاد میشود ۶ الی ۱۲ ماه پس از SVR مجددا HCV RNA PCR بررسی گردد (احتمال خطای آزمایشگاه)
  - در بیماران غیر سیروز:
  o قطع پیگیری
  - در بیماران مبتلا به سیروز:
  o به بیمار یادآوری شود که ویروس از بین رفته ولی آسیبهای زده شده (سیروز) گر چه احتمالا به تدریج بهتر میشود همچنان باقیست و نیاز به ادامه پیگیری دارد.
  o تکرار فایبرواسکن یک سال پس از SVR معمولا بهبود نشان میدهد و در کاهش نگرانی بیمار موثر است. گر چه اجباری نیست.
  o هر ۶ ماه Alpha-feto protein (AFP) و هر ۶ یا ۱۲ ماه سونوگرافی کبد انجام شود.
  o در صورت افرایش AFP یا دیدن توده کبدی جدید با شک به Hepatocellular carcinoma (HCC) بیمار را به مراکز تخصصی ارجاع دهید.

  نکات مفید:

  - درمان همزمان با داروی Amiodarone ممنوع است (Absolute contraindication)
  - در صورت ابتلای همزمان به هپاتیت B درمان هر دو ویروس بایستی همزمان انجام شود
  - در حاملگی درمان را شروع نکنید
  - در حین مصرف دارو، بخصوص در صورت استفاده از ریبا ویرین، باید از حاملگی جلوگیری شود
  - درمان در بیمارانی که قبلا به درمان اینترفرون جواب نداده اند یکسان است
  - درمان در بیمارانی که داروهای ضد ایمنی مصرف میکنند یکسان است
  - درمان در بیمارانHIV یکسان است مگر تداخل دارویی وجود داشته باشد
  - در سیروز پیشرفته (وجود آسیت، انسفالوپاتی...) بهتر است بیمار را به مراکز تخصصی ارجاع دهید
  - بهتر است داروهای statin در حین درمان قطع شوند
  - مصرف همزمان PPI یا H2RA با سووداک بلامانع است (بر خلاف داروهای دیگر هپاتیت سی)
  - در صورت وجود برادی کاردی احتیاط بیشتری کنید