با سپاس از تهیه فرآورده سووداک از شما

لطفا با استفاده یکی از دو روش ذیل به بررسی اصالت فرآورده تهیه شده اقدام بفرمایید.

کلیک بر روی دکمه اعتبار سنجی

اسکن تصویر با استفاده از نرم افزارهای بارکد خوان

.