با سپاس از تهیه فرآورده سووداک از شما

لطفا با استفاده یکی از دو روش ذیل به بررسی اصالت فرآورده تهیه شده اقدام بفرمایید.

۱- کلیک بر روی لینک  تایید اصالت

۲- اسکن تصویر با استفاده از نرم افزارهای بارکد خوان