شروع درمان بیماران هپاتیت C در آمریکای جنوبی با استفاده از فرآورده (سووداک/SOVODAK)

           

افتخاری دیگر از صنعت دارویی ایران

گزارش اثر بخشی داروی ایرانی سووداک بر روی بیش از هزار بیمار ایرانی در کنگره بین المللی تازه های هپاتیت در کشور برزیل.

درمان هپاتیت C در فسا

      

دستاوردهای جدید صنعت داروسازی کشور

معرفی داروی های (پلی پیل/POLYPILL) و (سووداک/SOVODAK)